Můj obchod là gì?

Můj obchod là liên minh tập hợp bởi các nhà bán lẻ trong ngành thực phẩm trên khắp Cộng hòa Séc cùng với hơn 600 cửa hàng đã tham gia.

Kinh doanh của công ty MAKRO Cash & Carry trong năm 2022 tăng trưởng rất khả quan và tiếp tục duy trì sự tăng trưởng của mình trên thị trường.

Thương hiệu Můj obchod hiểu biết rõ về cách hoạt động của ngành bán lẻ và nguyên tắc kinh doanh là gì. Lợi ích chính cho các cửa hàng là gói hỗ trợ và cơ hôi xuất hiện dưới khái niệm thương hiệu vốn đã phổ biến rộng trên khắp Cộng hòa Séc. Thương hiệu Můj obchod dưới sự bảo đảm đầy tự hào bởi chuỗi của hàng bán buôn MAKRO Cash & Carry, là một đối tác bền vững và lâu dài của các doanh nhân trong ngành thực phẩm tại Cộng hòa Séc và 22 quốc gia khác trên toàn thế giới.

Những thành tự đã chuyển nhượng mà chúng tôi tự hào.

Chúng tôi đã xây dựng được một doanh nghiệp ổn định dựa trên mối quan hệ chất lượng xuyên xuốt trong 10 năm qua. Thường xuyên tạo điều kiện để liên tục phát triển, với kêt quả là một nhóm kinh doanh thành công và có chất lượng cao.
10
năm có mặt trên thị trường
570+
cửa hàng tại Cộng hòa Séc
8000+
cửa hàng trên toàn thế giới
9
quốc gia trên thế giới