Moravská Třebová

Lịch sử của cửa hàng tạp hóa tại Dolní Domaslavice được bắt đầu từ năm 1990, Khi mà vợ chồng ông Papalovi thay đổi chuyền thống từ một tiệm bánh nhỏ và mở rộng kinh doanh của mình thành cửa hàng tạp hóa. Việc tái thiết và xây dựng lại của hàng một cách triệt để kéo dài 14 ngày. Nó đòi hỏi sự chính xác trong việc lập kế hoạch cho từng công đoạn, cùng với đôi bàn tay khéo léo của thợ, kết quả có được là chắc chắn là xứng đáng. Bạn có thể xác minh qua video!