Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a následným vytvořením možností pro zákazníky společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., (shodných pro všechny zákazníky společnosti METRO AG v systému cash and carry v evropských zemích ve vazbě na zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. stanovila Pravidla zpracování osobních údajů (platná jak ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o, tak v ostatních zemích kde společnost METRO AG působí), která Vám otevřou nákupní možnosti i v těchto zemích.

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste naší společnosti poskytli při registraci či v průběhu další obchodní spolupráce, kontaktujte prosím bezodkladně vedoucí zákaznické recepce toho centra, kde jste registrováni.

Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických.